Privacybeleid

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Maasdriel aan Bestenhof 3 (5324 AH) te Ammerzoden, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73731277 en draagt de naam Nieuwenhuis Coaching en Training. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@nieuwenhuis-coaching.nl en telefonisch via 0031-616602296.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28 februari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Er is toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. Daarnaast is het verwerken noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor offreren, factureren en het onderhouden van klantcontact.
Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam en telefoonnummer(s). Daarnaast is voor de facturering van de dienst ook uw bankrekeningnummer nodig. Via het contactformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het onderhouden van contact, maar kan ook worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, middels een nieuwsbrief.
De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 jaar opgeslagen, na het laatste contact.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld

Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting, zoals bij het intakegesprek of bij het ondertekenen van de overeenkomst. Dit betreft dezelfde gegevens als bovenstaand. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de administratie van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast neemt Verantwoordelijke voldoende maatregelen om de gegevens te beveiligen, zoals het gebruik van externe opslag, adequate wachtwoorden en versleuteling van de harde schijf van Verantwoordelijke.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt te allen tijde een verzoek hiertoe doen door een e-mail te zenden aan info@nieuwenhuis-coaching.nl. Verantwoordelijk zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en het verzoek inwilligen.
Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan via info@nieuwenhuis-coaching.nl

Contact